1501, 2017

Thirumozhisai A:lwa:r Thirunakshathram

January 15th, 2017|

Karimnagar, 15/01/2017 Karimnagar celebrated Thirumozhisai A:lwa:r Thirunakshathram with Medari sangam  Bhavan Karimnagar. About 100  Members attended the program.After the pooja K.Goutham Rao, V.Gopal Rao, Y.Kishan, S.Prabhakar

3011, 2016

Vijayanagaram VT Activities

November 30th, 2016|

Vizianagaram Sri Padmanabham garu city convener of VT has arranged many spiritual and cultural programmes to celebrate Swamiji’s 60th birthday. Cultural programmes were arranged at